for Dummies Türkiye, bir Nobel Yaşam markasıdır.
Blog
Son Yazılar
Bipoların Benzer Semptomları Olan Durumlardan AyrılmasıHerhangi bir tanıya ulaşmadan önce, doktorlar görülen semptomların olası tüm sebeplerini göz önünde bulundurmak için bir ayırıcı tanı inceler. Bipolar bozuklukta ayırıcı tanı, sıklıkla bipolar bozukluk semptomlarının (Dahası için Bipolar Bozukluğun Kavranması adlı yazıya bakabilirsiniz.) benzerlerine sahip olan aşağıdaki durumları içerir:

Unipolar (Tek uçlu) depresyon: Mani veya hipomani geçmişi olmaksızın majör depresif epizot bipolar bozukluğu tanımlamaz. Ancak eğer depresyonunuz ve bipolar bozukluk geçmişi olan herhangi bir birinci derece yakınınız (ebeveyn, kardeş veya çocuk) varsa, sizin de henüz manik kutbunu göstermemiş bipolar bozukluğunuz olma riskiniz yüksek olduğundan doktorunuz antidepresan tedavisine başlarken sizi yakından izlemek ister. Ayrıca, unipolar ve bipolar depresyon arasındaki ayrım oldukça zor olabilir. Mesela ajitasyon gibi bir semptom mevcut ise bu hem bipolar bozukluğun karışmış duygudurum epizodunun hem de unipolar depresyonun bir parçası olabilir. Bir diğer tanı koymayı zorlaştıran durum, kişinin depresyonu iyileşirken de kısmi olarak iyi hissettiği dönemlerinin olmasıdır. Bu dönemler hipomaninin semptomları mı, yoksa basit bir şekilde depresif epizodun güçlü bir iyileşmesi midir?

Kaygı (Anksiyete): Kaygı hızlı hareket eden düşüncelerle, yetersiz uyku ve öfkeyle yani depresyon ve maninin karakteristikleriyle örtüşen semptomlarıyla, sizi enerji dolu veya yorgun hissettirebilir. Bipolar bozukluğu olan birçok insanda kaygı bozukluğu da vardır, yani birlikte ortaya çıkabilirler ama bipolar bozukluktansa kaygının birincil bozukluk olup olmadığına karar vermek önemlidir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB): DEHB ve maninin ikisi de konsantrasyon ve dikkatte bozulma, dürtüsellik, yüksek enerji seviyeleri; düzen ve planlamadaki problemler ile tanımlanır. Ancak bipolar bozuklukta görülen bu semptomlar sadece manik epizot boyunca ortaya çıkar, her zaman değil. Ek olarak, hipomani ve maninin tanı kriterleri amaca yönelik davranışta artma, azalan uyku ihtiyacı ve büyüklenme düşüncesi içerirken DEHB’de bunların hiçbiri yoktur. Semptomların örüntüsü, özellikle duygudurum epizotlarının dönemsel doğası, bipolar bozukluğu DEHB’den ayırmanın anahtar yoludur.

Şizofreni ve şizoafektif bozukluklar: Şizofreni ve şizoafektif bozuklukların psikoz (sanrısal düşünme, paranoya ve görsel veya işitsel halüsinasyonlar içeren) ile tanımlanan hastalıklar oldukları düşünülür. Psikozun mani ve depresyona eşlik ettiği durumlar olmasına rağmen, bipolar psikoz sadece akut duygudurum epizodu boyunca görülür ve normal duygudurum zamanı boyunca ortadan kaybolur. Şizoafektif bozukluklarda ise psikoz, duygudurum epizotlarından bağımsız olduğu bazı dönemlerde ortaya çıkar. Şizofreni ve ilişkili bozukluklar kalıcıdır ve duygudurum epizotlarıyla alakasız olarak düşünme ve gerçeklik algısında şiddetli bozulmalar yaratır.

Borderline (Sınırda) kişilik bozukluğu (BKB): BKB bipolarla birkaç ortak özelliği paylaşır. Örneğin, BKB’si olan kişiler manik epizotta olan kişi gibi dürtüsel, öfkeli ve tartışmacı olabilir. Ancak, BKB duygudurum değişiklikleri tipik olarak ani, kısa-ömürlü ve başka bir kişiyle tartışma yaşamak gibi dış kaynaklı bir tehdide tepkidir; bipolar duygudurum değişiklikleri daha yavaş gerçekleşir, daha uzun sürer ve herhangi bir dış kaynağa tepki olarak ortaya çıkmayabilir. Sıklıkla BKB’yi tanımlayan öfke manidekiyle eşdeğer değildir. Bipolar semptomları, epizodik ve kişinin genel davranış örüntülerinden farklıyken BKB semptomları, kronik ve kişinin temel davranışlarını yansıtıcıdır.

Diğer sağlık durumları: Beyin tümörleri, menenjit, beyin iltihabı, epilepsi, beyin yaralanması, hormon dengesizlikleri, kaygı bozuklukları, otizm ve yaygın gelişim bozukluğu (YGB) dâhil birçok sağlık durumu bipolar mani ve depresyonuna benzer semptomlar üretebilir.

İlaç, alkol veya uyuşturucudan kaynaklı duygudurum değişkenliği: Bir sürü reçeteli ilaçlar, alkol, marihuana ve sokak uyuşturucuları duygudurumlarını etkileyebilir. Siz ve doktorunuz bipolar bozukluk tanısına varmadan önce bu olası sebepleri elemelisiniz.

Doktorunuza, çekirdek veya yakın ailenizden herhangi birine bipolar bozukluk, şizofreni ya da madde kullanım bozukluğu (Eskiden madde kötüye kullanımı olarak bilinir.) tanısı konup konmadığını bildirdiğinizden emin olun, özellikle eğer sadece depresyonunuz için tedavi arıyorsanız. Bu durumların çekirdek aile geçmişinizde olması, sizin sonunda bipolar bozukluk tanısıyla sonuçlanacak bir manik veya hipomanik epizot geçirme riskinizi arttırır. Unipolar ve bipolar depresyonların ilaç tedavileri farklıdır; bipolar bozukluğu olan birine sadece antidepresan tedavisi uygulamak maniye geçişi tetikleyebilir. Ailenin bipolar geçmişi hakkında bilgi sahibi olarak, siz ve doktorunuz depresyon tedavisine tepkilerinizi yakından izlemek için bir plan yapabilirsiniz.

Bipolar Bozukluk for Dummies

Bipolar bozukluk ile başarılı bir şekilde mücadele etmek için açık ve kavramanızı sağlayacak bir rehber! Bipolar bozukluk, anormal derecede yükselmiş ve ç&...

Kitabı görüntülemek için tıklayın.
Tarih: 28.07.2020
Etiketler: Psikoloji, Borderline, Şizofreni, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Bipolar Bozukluk, For Dummies, Her Şey Daha Kolay


Facebookta Paylaş | Tweetle